Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
STYR I - Forsvarets styring  
 

STYR I: Forsvarets styring og styringsdokumenter 

Organisatorisk effekt
Styringskursus i Forsvarets Styring skal sætte den studerende i stand til at navigere i forsvarets styringsgrundlag og bidrage gennem sin ledelsesnære praksis til en koordineret styring med udgangspunkt i det fælles styringsgrundlag.


Formål

STYR I har til formål at give kursisten en teoretisk og praktisk forståelse for Forsvarets styring, herunder en viden om de tilhørende styringsdokumenter, som sætter kursisten i stand til at bruge Forsvarets styringsdokumenter i forbindelse med egen styring og ledelse.


Forudsætninger

Have gennemgået VUT I for ledere eller tilsvarende.


Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer

Viden:
• Viden og forståelse for Forsvarets grundlæggende styringsprocesser og opgaver med tilhørende teknologier.

Færdigheder:
• Kunne forstå og anvende Forsvarets styringsbegreber og dokumenter.

Kompetencer:
• Selvstændigt kunne løse styringsmæssige problemstillinger, gennem at inddrage og udnytte Forsvarets styringsdokumenter
Indhold

6 moduler:
• Forsvarets styring.
• Forsvarets styringsprincip - mål- og resultatstyring.
• Forsvarets styringsprocesser og opgaver
• Forsvarets styringsdokumenter
• Forsvarets styring og LEAN
• Forsvarets udvikling af styring


Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningsform:
• Kurset gennemføres som internatkursus
• Inden kursus opstart skal kursisten, i samarbejde med sin chef, have gjort sig klart hvilke konkrete forventninger kursisten har og hvordan kurset siden skal udnyttes.
• Der fremsendes pensummateriale til kursistens egen forberedelse. Som det forventes er studeret inden kursus start, 30 sider.
• Pædagogisk tanke: De enkelte moduler gennemføres efter følgende skabelon:
o 1/3 oplæg under kursistinddragelse
o 1/3 gruppearbejde
o 1/3 fremlæggelse, drøftelse og videndeling samt afrunding


Arbejdsbelastning

1,5 ECTS point (35 timer ):
• Besvarelse af forventningsafklaring 3 uger før kurset (1 time)
• Forberedelse af egne styringsforhold case og læsning af pensum (4 timer).
• 3 tilstedeværelsesdage (28 timer).
• Evaluering 3 måneder efter kurset (1 time).
Prøvebestemmelser / Certificering
Der tildeles Q i DeMars på baggrund af 3 dages tilfredsstillende deltagelse i kursus.


Bemærkninger

Kurset er tiltænkt M321 niveau og opefter, kurset er derfor også åbent for alle majorer/orlogskaptajner eller tilsvarende civile eller derover. Erfarne seniorsergenter og tilsvarende civile ledere i forsvaret er velkomne til at søge.

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:09

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til kaptajnsniveauet og højere ledelsesniveauer samt AC/C300 niveauet

Tilmelding

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

Varighed

3 dage

Hvor ofte og hvornår

Hvert kursus tilbydes to gange årligt.

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

Studievejledning

Studieadminstration

Kursussektretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192