Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
OBS på Ledelse 
 

KURS - BASIC Mod Ledelse i Forsvaret 

Formål

Formålet med KURS - BASIC er, at styrke dig som leder i Forsvaret. Du vil få en forståelse for forsvarets organisation og opbygning ligesom du vil få indsigt i forsvarets plan for styring, og hvordan det påvirker din hverdag som leder i forsvaret.

Forudsætninger
Det er en forudsætning, at du til dagligt har et ledelsesansvar, da egen praksis vil blive inddraget i undervisningen.

Læringsmål 
Efter afslutningen af kurset forventes den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

Efter kurset skal deltageren have viden om:
• Forsvarets opbygning og styring og kunne forholde denne viden til egen organisation og hvad det betyder i hverdagen.
• Ledelse i Forsvaret set igennem ledelsesgrundlaget for derved at kunne anvende dette til udøvelse af god ledelse.

Færdigheder
• Deltageren kan anvende forståelsen om Forsvaret som rettesnor for udøvelse af god ledelse.
• Deltageren formår at vurdere ledelsesstil ift. medarbejder og situation, således der skabes gode vilkår for opgaveløsning.
• Deltageren kan anvende en anerkendende tilgang over for medarbejdere.

Kompetencer
• På baggrund af refleksion og ny viden skal deltageren kunne udvikle sit eget lederskab.
Indhold
På kurset arbejdes der med:
• Forsvarets ledelsesgrundlag og styring
• Forsvarets Mission, Vision og strategi
• Militærledelse
• Kommunikationsværktøjer
• Situationsbestemt ledelse
• Anerkendende ledelse

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen gennemføres som dialogbaseret lærer undervisning, med praktiske øvelser og gruppearbejde.

Prøvebestemmelser / Certificering
Ingen

Bemærkninger
Forsvarets ledelsesgrundlag (evt. som E-læring) kan med fordel gennemføres inden deltagelse i kurset.

Kursus for FOKUS samtaleledere kan med fordel tages inden dette kursus. 

Sidst opdateret 02-03-2020 - kl. 13:01

Dato

FEB 2020

Målgruppe

C200, C300 og C400

Niveau

Niveau 5
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Kursets belastning svarer til 1 ECTS-point

Varighed

3 dage (internat)

Kursusdato

Kursusstart- og slut-dato
fremgår af uddannelses-
Kataloget på FIIN

Tilmelding

Via arrangementsstyring eller FAK-KTP-KFKA@mil.dk 

Tilmeldingsfrist

3 uger før kursusstart

Kursusleder

MJ Lennart S. Jeppesen
Institut for ledelse og organisation
E-mail: lsje@fak.dk FIIN: FAK-ILO-OU05
Tlf.: +45 72 81 75 45

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kasserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København

Kursussekretariatet

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

SAP ID

D-objekt (8 cifre)
03010962

Objektforkortelse

EMLEDOBS

Hvor ofte

Kurset tilbydes to gange årligt
Studievejledning
Studiekontor