Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
OBS på Ledelse 
 

OBS på ledelse 

Observation, beslutning og struktur på ledelse

Formål

Formålet med kurset er, at styrke dig som leder i Forsvaret.
Du vil få en forståelse for forsvarets opbygning og virksomhedsmodellen og så vil du få indsigt i Forsvarets plan for styring og hvordan det påvirker din hverdag. Med denne indsigt om Forsvaret som organisation vil vi se på, hvordan det giver mulighed for ledelse og særligt din ledelse. Du får praktiske værktøjer til at observere, beslutte og skabe en god struktur om din opgaveløsning.

Forudsætninger
Det er en forudsætning at du til dagligt har et ledelsesansvar, da egen praksis vil blive inddraget i undervisningen.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

Efter kurset skal deltageren have viden om:
• Forsvarets opbygning og styring og kunne forholde denne viden til egen organisation og hvad det betyder i hverdagen.
• Ledelse i Forsvaret set igennem ledelsesgrundlaget for derved at kunne anvende dette til udøvelse af god ledelse.
• Anerkendende ledelse for derved at kunne varierer din ledelsespraksis.

Færdigheder
• Deltageren kan anvende forståelsen om Forsvaret som rettesnor for udøvelse af god ledelse.
• Deltageren formår at vurdere ledelsesstil ift. medarbejder og situation, således der skabes gode vilkår for opgaveløsning.
• Deltageren kan anvende en anerkendende tilgang over for medarbejdere.

Kompetencer
• På baggrund af refleksion og ny viden skal deltageren kunne udvikle sit eget lederskab.
Indhold
På kurset arbejdes der med:
• Forsvarets ledelsesgrundlag og styring
• Forsvarets Mission, Vision og strategi
• Militærledelse
• Kommunikationsværktøjer
• Situationsbestemt ledelse
• Anerkendende ledelse

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen gennemføres som dialogbaseret lærer undervisning, med praktiske øvelser og gruppearbejde.

Prøvebestemmelser / Certificering
Ingen

 

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:31

Dato

FEB 2016

Målgruppe

C200, C300 og C400

Niveau

Niveau 5
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Kursets belastning svarer til 1 ECTS-point

Varighed

3 dage (internat)

Kursusdato

Kursusstart- og slut-dato
fremgår af uddannelses-
Kataloget på FIIN

Tilmelding

I arrangementsstyring
(Forsvarets Intranet)

Tilmeldingsfrist

3 uger før kursusstart

Pris

Eksterne kursister:
Kr. 9.800 for deltagelse

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kasserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

SAP ID

D-objekt (8 cifre)
03010962

Objektforkortelse

EMLEDOBS

Hvor ofte

Kurset tilbydes to gange årligt

Kursussekretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192
Studievejledning
Studiekontor