Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Superbrugeruddannelse i Militærmanualen 
 

Superbrugeruddannelse i Militærmanualen 

Formål
Uddannelsens formål er at grunduddanne ansatte i Forsvaret og andre ministerielt ansatte i at bruge og videreformidle Militærmanualen om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære operationer.


Forudsætninger
Uddannelsen er primært rettet mod jurister i Forsvaret, men henvender sig også til andre, som i deres daglige arbejde beskæftiger sig med Militærmanualen eller dele heraf. 


Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Viden om militærmanualen, dens opbygning og indhold.

Kompetencer
• Kunne anvende og videreformidle militærmanualen.


Indhold
• Gennemgang og drøftelser af militærmanualens kapitler.
• Case-baserede øvelser.

Studie- og arbejdsformer
I kurset indgår teoretiske oplæg med mulighed for diskussion af det faglige emne samt øvelser, der tager udgangspunkt i et specifikt emne eller en nærmere bestemt læringsproces. Kurset lægger op til refleksion og drøftelse, og du indgår i et forpligtende samarbejde om erfaringsudveksling, refleksion og læring.

Kurset er et intensivt forløb, som kræver gensidig åbenhed og involvering.

Tilstedeværelsesperiode:
10.-14. september 2018

Prøver/eksamen/certificering
Prøveform: Ingen
Kvalifikation (Q i DeMars): Q03648248

Bemærkninger
Kursusdeltagerne forventes at have læst militærmanualen inden kursusstart.

[link til Militærmanualen]
https://www2.forsvaret.dk/omos/publikationer/Publications/Attachments/34/Militærmanual%20AF%20SEPT%202016.pdf

Sidst opdateret 14-05-2018 - kl. 10:50

Udgivelsesdato

MAJ 2018

Deltagere

Max 25

Målgruppe

MJUR og andre, som skal have en høj grad af indsigt i den humanitære folkeret

Tilmelding

I arrangementstyring

Tilmeldingsfrist

27. juli 2018

Pris

Deltagelse i kurset er gratis.

Arbejdstid, rejse og ud-gifter til eventuel ind-kvartering afholdes af kursusdeltagerens
tjenestested.

Kontakt

Kursusleder
FULDM Helene Højfeldt Jakobsen
Juridisk Kontor, VFK
E-mail: VFK-O-JUR05
FIIN: VFK-O-JUR05
Tlf.: +45 7284 0665

Kursussekretariat
Pia Gye Mølleskov
Forsvarsakademiet
E-mail: pimo@fak.dk
FIIN: FAK-PD-STU05
Tlf.: +45 7281 7085
Mobil: +45 2555 2206

Objekt forkortelse

ECFMJURSUPMI

SAP ID

D-objekt
03648246
Studievejledning
Studiekontor