Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Mødeledelse i forsvaret 2017-II 
 

Mødeledelse i forsvaret 2017-II 

Formålet er at sætte deltageren i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og styre konstruktive møder med minimal spildtid, samt at se faldgrubberne ved ineffektive møder.

Formål
Formålet er at sætte deltageren i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og styre konstruktive møder med minimal spildtid, samt at se faldgrubberne ved ineffektive møder.

Forudsætninger
• Ingen.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Viden angiver viden om et emne samt forståelse.

Viden rummer følgende aspekter:
• Viden om og forståelse for mødelederens rolle som Gamemaster og styrmand.
• Viden om forskellige mødetyper og beslutningsformer i forbindelse med mødeafholdelse.
• Kunne reflektere over betydningen af egen rolle som mødeleder.

Færdigheder
Færdigheder angiver, hvad en person kan gøre eller udføre.

Færdigheder rummer følgende aspekter:

• Kunne  anvende mødeindkaldelse, dagsorden og mødereferat.
• Kunne anvende spørgeteknik og aktiv lytning som værktøjer til at opnå effektiv mødeafholdelse. 

Kompetencer
Kompetencer handler om ansvar og selvstændighed og angiver evnen til at anvende viden og færdigheder i en arbejdssituation eller i studiemæssig sammenhæng.

Kompetencer rummer følgende aspekter:

• Kunne foretage selvstændig mødeledelse under hensyntagen til en hensigtsmæssig brug af egne og andres ressourcer, jf. Forsvarets Ledelsesgrundlag.
• Kunne identificere egne læringsbehov med henblik på at udvikle praksis som mødeleder.

Indhold
På kurset veksles mellem korte teoretiske indlæg og praktiske øvelser, hvor deltageren gør egne erfaringer og får mulighed for at afprøve de gennemgåede teorier.

Deltagerne prøver mødelederrollen og modtager feedback.
De praktiske øvelser tager udgangspunkt i deltagernes praksis.

Der arbejdes med følgende emner:

• Mødelederens rolle som gamemaster.
• Mødeindkaldelse, dagsorden og mødereferat.
• Mødetyper og beslutningsformer.
• Dialog og kommunikation.
• Spørgeteknik og aktiv lytning.
• Beslutningsformer under møder.
 
Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres over 2 dage på Flyvestation Karup i perioden fra 12-13 december 2017. Begge dage i tidsrummet 0900 til 1700.

Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 14 timer fordelt over de 2 dage.


Forsvarsakademiet udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger m.m., der benyttes under kurset.


Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Der gennemføres ikke eksamen.

Bemærkninger
Kurset gennemføres IKKE som internat. Er der studerende, der ønsker overnatning i forbindelse med kurset, skal de selv foranstalte dette. 

Sidst opdateret 02-05-2019 - kl. 10:51

Udgivelsesdato

Januar 2017 

Målgruppe

Alle

Niveau

Ingen

ECTS

Ingen

Varighed

2 dage

Kursusdato

12.-13. december 2017

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

3 uger før

Kursusudbyder

Flyvestation Karup
Herningvej 30
7470 Karup J

Kursusleder

MJ Claes Visby-Carlsen
Institut for ledelse og organisation
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-ILO-LU02
E-Mail: sovi@fak.dk
Tlf.:  +45 728 17531 

SAP ID

D-objekt: 03168539

Objektforkortelse