Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

KURS 1.1 - Mod anerkendende ledelse 

Kompetenceudvikling ved refleksion og samtale.

Uddannelsesbeskrivelse


Organisatorisk effekt.

Militær ledelse handler om at skabe gode vilkår for dine medarbejdere.  På KURS 1.1 arbejdes der med anerkendende ledelse som en måde at gå til den militære ledelsesopgave på.
Med Forsvarets Ledelsesgrundlag som udgangspunkt arbejdes der med din praksis omkring dialog, koordinering, anerkendelse og der suppleres med metoder og alternative muligheder.


Formål

Formålet med KURS 1.1 er med Ledelsesgrundlaget som referenceramme, at kvalificere dig og styrke dig i relation til dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer med udgangspunkt i kommunikation og anerkendende tilgang.


Forudsætninger

Kurset henvender sig primært til officerer med 1- 2 års erfaring efter GRO. På ledige pladser optages befalingsmænd efter gennemgang af VUT samt civile ledere fra forsvaret. For civile ledere kræver deltagelse forudgående gennemførelse af ”OBS på ledelse”.


Læringsmål

Efter afslutningen af KURS 1.1 vil deltageren have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden

Viden om militær ledelse herunder forståelse for transformationen fra premierløjtnant til kaptajn.
Viden om anerkendende ledelse set fra et europæisk og amerikansk perspektiv.
Viden om systemisk ledelse herunder forståelse for spørgsmåls betydning i det militære lederskab. Viden om Forsvarets Ledelsesgrundlag og forskellen mellem ”Filosofi og Etik”.


Færdigheder

Kunne anvende viden på et personligt niveau til at beslutte og prioritere arbejdet med udviklingspunkter i eget virke som militær leder.
På et praktisk og handlingsorienteret niveau at kunne anvende ledelsesrelaterede metoder og redskaber til at facilitere forandringsprocesser i ved egen enhed.
Kunne anvende viden om anerkendelse i forbindelse med mødeledelse, medarbejdersamtaler og som militær leder.


Kompetencer

I en uforudsigelig verden, at håndtere ledelsesmæssige opgaver og udvælge egne begrundede standpunkter og handlinger samt formidle disse.
I et ansvarsfuldt ledelsesvirke, indgå som dialogpartner herunder arbejde aktivt på at understøtte enheder med den militære opgave i centrum.


Indhold

• Forsvarets Ledelsesgrundlag.
• Systemisk ledelse.
• Anerkendende ledelse.
• Spørgsmålstyper.
• Ledelsessamtaler.
• Koordination af mening og handling.


Undervisnings- og studiemetoder

I kurset indgår teoretiske oplæg, øvelser og refleksionsperioder. Vi sætter din historie i centrum for refleksion og drøftelse og du indgår i et forpligtende samarbejde om erfaringsudveksling, refleksion og læring. Kurset er et intensivt forløb, som kræver gensidig åbenhed og involve¬ring.
Der vil under kurset være indlagt pauser med henblik på individuel refleksion og mulighed for fysisk aktivitet.


Prøvebestemmelser / Certificering

Ingen.


Bemærkninger

Ingen.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 12:35

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til premier-løjtnantsniveauet og
sekundært til seniorsergenter samt
ledere på AC/C300 niveauet

Tilmelding

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

Varighed

3 dage (internat)

Hvor ofte

Kurset udbydes ca. ni gange årligt.

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

Kursussekretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192
Studievejledning
Studiekontor