Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Presseofficerskursus - PIO 
 

Presseofficerskursus - PIO 

At klæde personel på til at varetage funktionen som presseofficer med forståelse for de opgaver og særlige forhold, som det indebærer.

Formål
At klæde personel på til at varetage funktionen som presseofficer med forståelse for de opgaver og særlige forhold, som det indebærer.

Forudsætninger
Deltagelse kræver, at man er i eller på vej til en presseofficersfunktion eller en kommunikationsfunktion, hvor presseofficersvirke indgår.

Læringsmål
Viden:
Kursisten skal opnå:
- Grundlæggende viden om kommunikation i Forsvaret.
- Kendskab til det bestemmelsesgrundlag, der gælder for presse- og informationstjeneste i Forsvaret og Nato.
- Forståelse for de konkrete interne og eksterne opgaver, som presseofficeren løser nationalt i Danmark og i internationale missioner.
- Forståelse for samspillet mellem Forsvaret og medierne.

Færdigheder:
Kursisten skal:
- Kunne varetage presseofficersfunktionen ved en NIV III-myndighed, herunder:
- Kunne identificere og formidle relevante historier ved egen myndighed.
- Kunne planlægge sin kommunikation, herunder udarbejde en pressepolitik.

Kompetencer:
Kursisten skal:
- Kunne vurdere hensigtsmæssig anvendelse af forskellige kanaler og platforme alt efter emne og målgrupper og under fornøden hensyntagen til operative forhold og militær sikkerhed generelt.
- Kunne rådgive og vejlede i presse- og informationstjeneste ved egen myndighed.

Indhold
Kurset klæder deltageren på til at kunne varetage funktionen som presseofficer ved en NIV III, herunder presseofficerens rolle som chefens rådgiver.

Kurset gennemgår både presseofficerens funktion i hjemlig struktur og i internationale missioner. Deltagerne får en indsigt i Forsvarets kommunikationsvirksomhed og det bestemmelsesgrundlag, der ligger til grund for presse- og informationstjenesten.

Kurset gennemgår generelle forhold i forbindelse med pressearbejde, herunder samspillet med medier, og konkrete redskaber såsom udarbejdelse af en pressepolitik.

Kurset gennemgår også snitflader til andre informationsdiscipliner og særlige forhold i relation til militær sikkerhed.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres primært som klasseundervisning med inddragelse af gruppediskussioner og praktiske opgaver.

Prøvebestemmelser/Certificering
Gennemgået kursus registreres med ”Q”.

Bemærkninger
Deltagere prioriteres af VFK og FAK efter funktion og behov i strukturen.
Sidst opdateret 23-01-2020 - kl. 14:17

Udgivelsesdato

Maj 2018

Målgruppe

Personel i eller på vej til en presseofficersfunktion

Deltagere

min. 10 - max. 25

Varighed

5 dage  

Tilmelding

I arrangementsstyring

Kursusdato

Se i arrangementsstyring 

Pris

FSV enheder finansierer selv rejse og reducerede time-/ dagpenge.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne 
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø 

Kursusleder

FKO-KOM

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

Kursussekretariat

FAK-KTP-KFKA
728 17192

SAP ID

D 03213340

Objektforkortelse

EFAMDPIO