Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grundlæggende projektlederuddannelse 
 

Grundlæggende Projektlederuddannelse 

Uddannelsesbeskrivelse

Formål

Du får en helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer i projektarbejdet. Du forstår projektformen som arbejdsredskab, og du bliver i stand til efter kurset at gennemføre projekter mere effektivt og med bedre resultat.

 

Indhold

Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende, håndgribelige projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype. Kurset træner deltagerne i generelle og grundlæggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse. Kurset supplerer og suppleres i høj grad af kurser i PRINCE2 projektstyring, men kan også stå alene.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

 • Viden
 • Forstå projektarbejdsformen.
 • Arbejde med projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold).
 • Udarbejdelse af målformulering.
 • Udarbejdelse af interessentanalyse.
 • Organisere og planlægge arbejdet.
 • Estimering og ressourceplanlægning.
 • Overlevering og nedlukning af projektet.
 • Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam.
 • Planlægning af din egen ledelsesindsats.

 

Færdigheder

 • Anvende projektværktøjskassen.
 • Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift.
 • Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde som resultat.
 • Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller deltager.
 • Forstå ledelsesprocesserne.
 • Samarbejde med interessenter.

 

Kompetencer

 • En kompetent projektleder eller – deltager, der har over-blik og styr på værktøjerne.
 • En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse.
 • En projektleder, der kan organisere projektteamet.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter. Det kan være interne opgaver i en virksomhed, eller opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter udenfor virksomheden. Kurset er praktisk orienteret krydret med teorier, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

 

Kursus gennemføres som internat efter følgende tentative emneoversigt:

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Projekt definition og -strategi.

Milepælsplanlægning og projektorganisering.

Projektoverlevering og nedlukning.

 

Mål, produkt-nedbrydning, interessenter og kommunikation.

Risici, estimering og ressource planlægning.

Team udvikling, planlægning af projekt ledelses indsats

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:42

Målgruppe

Ledere med ansvar for
projekter af alle størrel-
ser

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Varighed

3 dage internat

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

Pris

For alle: kr. 9.995

SAP ID

01639477

Objektforkortelse

EFPROSIM 

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk
Studievejledning
Studiekontor