Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

DeMars 821 Funktionsuddannelse for Underafdelingschefer 

Uddannelsesbeskrivelse 

Organisatorisk effekt

Underafdelingschefernes anvendelse af korrekte procedurer til håndtering af underafdelingens arbejdstid, tjenesterejser, budgettering og materielforvaltning styrker chefernes overblik og understøtter den underlagte underafdelings effektive, korrekte og ansvarlige administration – og dermed bedst mulig udnyttelse af forsvarets ressourcer.

Formål 

Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at pågældende er i stand til, som Chef eller næstkommanderende for en underafdeling, at forstå, kontrollere og godkende underlagt personels arbejdstid og rejser. Herudover skal deltageren have kendskab til relevante processer og DeMars logistikmoduler.

Forudsætninger

Følgende kurser, som alle er tilgængelige som e-læring via FELS, forudsættes gennemført:
• DEMARS-900 DeMars Grundkursus (Q-02160826)
• DEMARS 903T Egen arbejdstid (Q-02586330)
• DEMARS 903R Egne rejser (Q-02586294)

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået føl-
gende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden 

Kursus gennemgår de dele af forvaltningsgrundlaget, som understøtter underafdelingschefens daglige administrative opgaver herunder: Variable ydelser, øvrig drift, omkostningsrammen, brigadens budgetteringsproces, materielbeholdning, indkøb, forbrugsrapporter, arbejdstid og tjenesterejser.

Færdigheder 

Efter kursus er deltageren i stand til at:
• Tilrettelægge og godkende arbejdstid for undergivet personel.
• Administrere og godkende tjenesterejser.
• Varetagelse beholdningsansvar.
• Udarbejde et aktivitetsbudget.

Kompetencer 

Med støtte fra underafdelingens stabsfunktioner planlægges, tilrettelægges, gennemføres og kontrolleres underafdelingens aktiviteter i overensstemmelse med forvaltningsgrundlaget.

Undervisnings- og studiemetoder 

Uddannelsen afvikles på som 6 dages internatkursus fordelt over to kalenderuger.

Den daglige tjenestetid på kurset er som udgangspunkt kl. 0800 – 2130.

Uddannelsen består af følgende dele:

• Økonomi del 1 (Grundlæggende økonomiske begreber) 5 timer. Underviser fra FRS.
• Økonomi del 2 (Budgettering og opfølgning) 7 timer. Underviser fra HRN.
• Materielbeholdning, 6 timer. Underviser fra FMI.
• Arbejdstid, 14 timer. Underviser fra FPS.
• Tjenesterejser, 14 timer. Underviser fra FRS.

Kursets første modul er Økonomi del 1. Kursus afsluttes med Økonomi del 2, som indeholder en afsluttende opgave, der inddrager læringsmål fra hele kurset. Bortset fra den indledende og afsluttende del kan rækkefølgen af fagene variere. 

Sidst opdateret 11-06-2018 - kl. 13:13

Målgruppe

Kommende og nuværende UAFD CH

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Varighed

5 internatkursusdage

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

SAP ID

02686745

Objektforkortelse

EIDMFUFUAFDC

Kontakt

Kursusleder
MJ Jesper Meiborg

Sektion for
Forvaltning

FIIN:
FAK-ILO-FOV4
Tlf.:
+45 728 17273

Kursusadministration

FIIN:
FAK-KTP-PD-KURSEK
Tlf.:
 +45 728 17269
Studievejledning
Studiekontor