Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

DeMars 821 Funktionsuddannelse for Underafdelingschefer 

Uddannelsesbeskrivelse

Organisatorisk effekt
Underafdelingschefernes samt øvrige ledere ved underafdelingen (NK og DF) anvendelse af korrekte procedurer til håndtering af underafdelingens arbejdstid, tjenesterejser, budgettering og materielforvaltning styrker chefernes overblik og understøtter den underlagte underafdelings effektive, korrekte og ansvarlige administration – og dermed bedst mulig udnyttelse af forsvarets ressourcer.

Formål
Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at pågældende er i stand til, som chef eller næstkommanderende for en underafdeling, at forstå, kontrollere og godkende underlagt personels arbejdstid og rejser. Herudover skal deltageren have kendskab til relevante processer og DeMars logistikmoduler.

Forudsætninger
Følgende kurser, som alle er tilgængelige som e-læring via FELS, forudsættes gennemført:
DEMARS-900 DeMars Grundkursus (Q-02160826)
DEMARS 903T Egen arbejdstid (Q-02586330)
DEMARS 905F Grundlæggende økonomi forberedelse
DEMARS 920F Disponent økonomi forberedelse

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Kursus gennemgår de dele af forvaltningsgrundlaget, som understøtter underafdelingschefens daglige administrative opgaver herunder: Variable ydelser, øvrig drift, omkostningsrammen, brigadens budgetteringsproces, materielbeholdning, indkøb, forbrugsrapporter, arbejdstid og tjenesterejser.

Færdigheder
Efter kursus er deltageren i stand til at:
Tilrettelægge og godkende arbejdstid for undergivet personel.
Administrere og godkende tjenesterejser.
Administrere og godkende økonomiske dispositioner.
Varetagelse beholdningsansvar.
Udarbejde et aktivitetsbudget.

Kompetencer
Med støtte fra underafdelingens stabsfunktioner planlægges, tilrettelægges, gennemføres og kontrolleres underafdelingens aktiviteter i overensstemmelse med forvaltningsgrundlaget. 

Kvalifikationer
Efter gennemførelse af kurset gives følgende kvalifikationer (Q)
02218765 DEMARS FB DISPONENT ARBEJDSTID
02204204 DEMARS FB DISPONENT REJSESTYRING
02854339 DEMARS FB DISPONENR ØKONOMI

DeMars 821 kan derfor erstatte følgende kurser:

DeMars 916, Disponent Arbejdstid
DeMars 921, Disponent Rejsestyring
DeMars 920, Disponent økonomi

Undervisnings- og studiemetoder
Uddannelsen som internatkursus af 4 dages varighed.

Den daglige tjenestetid på kurset er som udgangspunkt kl. 0800 – 2100.

Uddannelsen består af følgende tilstedeværelsesdele:
Disponent økonomi. Underviser fra FRS.
Operativ økonomi. Underviser fra HRN.
Materielbeholdning. Underviser fra FMI.
Arbejdstid. Underviser fra FPS.
Tjenesterejser. Underviser fra FRS.
Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 13:43

Målgruppe

Kommende og nuværende UAFD CH

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Varighed

4 internatkursusdage

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

SAP ID

02686745

Objektforkortelse

EIDMFUFUAFDC

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk
Studievejledning
Studiekontor