Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Organisering af pædagogikken på FAK

Indholdsområde

 
 
 

Organisering af pædagogikken på FAK 

Pædagogikken på Forsvarsakademiet er organiseret således at Dekanatet har opgaven med at sikre de organisatoriske processer, der skal til for at Forsvarsakademiet som samlet organisation kan lære og udvikle sig på det pædagogiske område. Dekanatet bidrager til at skabe den strategiske og systematiske forankring af pædagogiske tiltag og indsatsområder.

FAK Pædagogiske Udviklingsgruppe (FPUG) er det primære forum for drøftelser og implementering af pædagogiske tiltag på tværs af institutterne. FPUG medlemmer er således bindeled mellem Dekanatet og underviserne og fungerer også som indgangsvinkel hvis man som underviser gerne vil have noget på den pædagogiske dagsorden.
Sidst opdateret 07-06-2016 - kl. 15:03