Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Transparens i uddannelsen 

Transparens er en forudsætning for at kunne træffe og begrunde gode valg. Det er derfor et indsatsområde at skabe transparens i alle dele af den pædagogiske proces, fra udarbejdelse af studieordning til de konkrete didaktiske valg som træffes i forbindelse med undervisningen.

I 2016 vil indsatsen fokusere på de didaktiske overvejelser i forbindelse med gennemførelsen af moduler. De nye uddannelser og den nye organisering af FAK stiller større behov for transparens i forhold til hvordan læringsmål omsættes til læringsaktiviteter, og hvilke didaktiske begrundelser der ligger til grund for de enkelte valg. For at understøtte denne proces vil der blive indført en modulplan som skal indgå i hierarkiet af studiedokumentation.

Formålet med modulplanen er at den:
  • skaber transparens og giver et enkelt overblik over modulernes gennemførelse og indhold samt understøtter sammenhæng og progression imellem moduler.
  • er katalysator for udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af moduler og uddannelser.
  • er et samarbejdsværktøj omkring planlægning af moduler.
  • understøtter akkrediteringskrav og genakkrediteringsprocessen.
Skabelonen for en modulplan er stadig under udarbejdelse. Når den er klar, vil den blive tilgængelig for download fra denne side.
Sidst opdateret 12-02-2016 - kl. 13:01