Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Forskningsbaseret undervisning på MMS 

Forskning i undervisningen er et indsatsområde på FAK for at sikre, at vi lever op til kravet om, at masteruddannelsen er forskningsbaseret. Der er mange facetter i forhold til hvad forskningsbasering indebærer. Det betyder bl.a. at FAK egen forskning skal være relevant i forhold til uddannelsens indhold, og at undervisningen i vid udstrækning skal gennemføres af undervisere, der selv forsker. Men derudover stiller det også en række spørgsmål til selve undervisningen, og hvordan forskning inddrages.

  • Skal der være fokus på forskningsresultater eller forskningsmetode?
  • Skal de studerende selv arbejde forskningsmetodisk, eller skal de bare høre om det?
  • Hvordan kan arbejdet med forskning bidrage til udvikling af en kritisk tilgang til studierne?
  • Hvordan kan forskning og videnskabelig metode inddrages, så det støtter op om modulets læringsmål?

Arbejdet med forskningsbasering på FAK blev skudt i gang i efteråret 2015 med udgivelsen af en folder med inspiration og gode råd til underviserne om forskningsbaseret undervisning, hvilket kort efter blev fulgt op af en udviklingsdag om emnet. I løbet af 2016 arbejder institutterne internt med forskellige tilgange til forskningsbasering, og i januar 2017 vil der blive fulgt op med endnu en udviklingsdag, hvor der erfaringsudveksles på tværs.

Sidst opdateret 12-02-2016 - kl. 13:23