Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Supervisionsprojekt som grundlag for ny empiri 

Motivation for aktiviteten
Vi har, som institut og lærere, haft et ønske om at bringe frisk empirisk viden ind i klassen, så vi på et bedre grundlag, kunne arbejde med de udfordringer og oplevelser, som nye ledere i Hæren oplever.
Hærens ledere står i nye udfordringer, vi aldrig har prøvet før. Vi skal som institut/lærere hele tiden følge med i udviklingen og de bevægelser, der sker i det praksisfelt, vi uddanner til. Vi rykker os som skole, institut og individer, ligesom Hæren gør det. Målet med projektet er at samordne disse bevægelser.

 
Læringsmål for aktiviteten

  • Få den nyeste viden om tendenser inden for ledelse på det laveste officersniveau i Hæren.
  • Kunne reflektere over fagets teori i forhold til praksis.
  • Vurdere den nyuddannede premierløjtnants evner og lyst til at kunne håndtere de ledelsesopgaver funktionen kræver.
  • Kunne udvikle metoder, ledelsespraksis for premierløjtnanter og fagets indhold og struktur.

 
Kontekst
Aktiviteten indebar løbende gruppesupervision blandt dimittender fra Hærens Officersskole, hvor vi fulgte to regimenters nyuddannede premierløjtnanters møde med praksisfeltet gennem det første år ude ved deres moderenheder. Målet var dermed både at skabe bedre undervisning, ved at få frisk empiri inddraget og udvikle modulerne fremover.
 

Beskrivelse af aktiviteten
Aktiviteterne bestod i fire supervisionssamtaler af tre timers varighed ved de to regimenter over en periode, der dækkende det første år. Forskningsprojektet var inspireret af supervisionstankegangen og aktionsforskningen ud fra den tanke, at det også skulle være en læreproces for deltagerne og os som udviklere. En nærmere beskrivelse af forskningsdesignet er vedhæftet under ”Ressourcer”.
 

Forskningsprojektet udmundede i en personabeskrivelse – en generaliseret fortælling om den nyudnævntes møde med praksisfeltet – samt en række kvantitative data. Dette materiale indgår nu, som en del af det undervisningsmateriale, der er til rådighed for instituttets lærere. Materialet er blevet anvendt til at motivere og målrette undervisningen, således at faget i højere grad rammer kadettens behov. Dermed har det afstedkommet flere substantielle justeringer i eksisterende læringsplaner for nuværende og kommende hold.

 
For at nævne nogle konkrete tiltag, kan det nævnes, at et hold har gået til ledelseseksamen i den empiri projektet afstedkom. Hvor målet både har været at afprøve kadetterne, men også at lære dem om de kommende udfordringer, de evt. vil møde i praksisfeltet. Endvidere er et af undervisningsforløbene justeret over mod Leadership Pipeline tankegangen og teorien.
 

Udbytte af aktiviteten
Arbejdet med ny viden fra praksis og forskning bidrog til at gøre uddannelsen forsknings- og udviklingsbaseret. I arbejdet med personabeskrivelsen havde vi særligt fokus på forskningsresultaterne, som empirisk grundlag for undervisningen, og vi lagde os derved primært i de to venstre kvadranter i Healeys model.

Vi oplevede, at de studerende havde nemt ved at relatere personabeskrivelsen til de ledelsesteorier, som vi arbejdede med, og at den fungerede godt som grundlag for at arbejde med refleksion, som værktøj til egen ledelsesmæssige udvikling.

 
Gode råd til andre
Jeg har oplevet, at det at udforske i egen praksis har gjort det nemmere og mere relevant at undervise. Derfor vil jeg gerne opfordre andre lærere og institutter til at tager springet ud i praksisfeltet, for derved at finde ud af hvilke vilkår, behov, opgaver mv. vores studerende har brug for, for derved at målrette uddannelsen og læringen til det mest relevante.
 
Det, som et forskningsprojekt som dette kan, er at give et øjebliksbillede på den praksis vi uddanner til. Dette øjebliksbillede har vi gentagne gange brugt i undervisningen for at gøre den relevant og nutidig, for derved at målrette undervisningen og motivere de studerende.

Sidst opdateret 21-06-2016 - kl. 11:02

Kontaktperson


Lennart Schou Jeppesen
Institut for Ledelse og Organisation
ilo-ou05@fak.dk
4132 0170