Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Styring af brug af PC i undervisningen 

Motivation for aktiviteten
Evalueringer på sprogofficersuddannelsen viste, at de studerende oplevede at mange af deres medstuderende ikke er fokuserede i undervisningen. De skrev: ’Alt for mange af mine medkursister laver andre opgaver, lektier til i morgen eller bruger Facebook i timerne, i stedet for at følge med i undervisningen’. Dette udsagn bekræftede mine egne observationer som underviser, og jeg besluttede mig derfor for at gennemføre et forsøg med mere lærerstyring og planlægning af de studerendes brug af PC i undervisnings-situationer.

Læringsmål for aktiviteten

Aktiviteten skulle bidrage til opnåelsen af disse læringsmål for kurset:

  • Skal kunne anvende og reflektere over udvalgte begreber, modeller og teorier til at analysere aktuelle udviklingsøkonomiske og miljømæssige forhold i en given region.
  • Skal kunne formidle grundlæggende teorier, analysemodeller og begreber vedrørende forholdene i regionen til såvel fagfæller som folk uden forudgående kendskab til emnet.

For selve læringsaktiviteten var det desuden et læringsmål, at de studerende:

  • Udvikler evne til at fokusere på aktiv deltagelse med henblik på et forbedret lærings- og diskussionsmiljø i klassen.

 

Kontekst
Aktiviteten er gennemført i forbindelse med faget Miljø og økonomi på sprogofficersuddannelsen. Jeg arbejdede med projektet som led i min deltagelse i Videregående lærerkursus og har vedhæftet min projektsynopsis, som indeholder en dybere beskrivelse og teoretiske overvejelser.

Beskrivelse af aktiviteten
Som underviser planlagde jeg del-sessioner af undervisningen. I nogle sessioner kunne de studerende anvende deres PC (tage noter til præsentationer, lave søgninger på internettet, læse dele af tekster). I andre sessioner bad jeg de studerende om at lukke deres PC (plenum diskussion i klassen, gruppediskussioner, visning af filmklip). 

Udbytte af aktiviteten
De studerende skulle opleve at de koncentrerede sig mere om at ’være tilstede’ i klassen. De kunne tage noter til plenum diskussioner i hånden, og ikke på PC. De studerende skulle lære at lytte bedre til nuancer i argumentation, og selvstændigt reflektere over teori. Endelig skulle de studerende deltage mere aktivt i undervisningen.

Udbyttet blev beskrevet således af de studerende:

’Jeg gemmer mig ikke bag min PC længere’
’Det er godt for vores klasse, der bliver større koncentration og fokus’
’Vi lytter mere efter hinandens synspunkter’
’Når jeg tager noter i hånden, skriver jeg kun det væsentligste ned’
’Undervisningen er mere varieret og spændende’
’Jeg kan bedre huske hvad vi har diskuteret’

Gode råd til andre
Hvis man som underviser ønsker at styre de studerendes brug af PC, er det vigtigt med klare retningslinjer. Det kan også være en idé at lade de studerende tage ansvar for planlægningen, så de studerende definerer retningslinjerne for brug af PC i undervisningen, og bestemmer hvornår PC anvendes, og hvornår PC ikke anvendes.

Sidst opdateret 21-06-2016 - kl. 09:04

Kontaktperson


Rikke Haugegaard
Institut for Sprog og Kultur
isk-mk04@fak.dk
2555 2270