Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Øvelse i tekstvalg 

Motivation for aktiviteten
Basic modulet er normalt det første modul, som de studerende tager på MMS, og på dette tidspunkt kender de sjældent meget til forskningsfeltet. Derfor tager vi som modulansvarlige et stort ansvar i forhold til at introducere feltet, bl.a. ved at vi udvælger al den litteratur, som de studerende skal arbejde med. Dette har imidlertid også nogle ulemper. For det første betyder det som regel, at de studerende ikke selv går i gang med afsøge litteratur inden for forskningsfeltet. For det andet betyder det, at de studerende har mindre tid til at gå ekstra i dybden med de temaer, som de finder særligt interessante. For at imødekomme disse udfordringer har vi derfor udsparet noget tid på modulet, for at skabe plads til en opgave, hvor de studerende selv skal finde en tekst inden for et af de temaer, som de finder særligt interessante. De skal herefter selvstændigt vurdere, hvordan teksten bidrager til forskningsfeltet.
Denne aktivitet er dermed samtidigt med til at gøre undervisningen forskningsbaseret i forhold til det forskningsstøttede kvadrant i Healeys model (øverste venstre kvadrant).

Læringsmål for aktiviteten
De primære læringsmål er
• at få viden om flere nuancer inden for et udvalgt forskningsfelt
• at få viden om, hvilke kriterier, man kan vælge akademisk lødige tekster ud fra
• at kunne begrunde valg af teorier ud fra disses unikke styrker og svagheder
• at kunne oversætte fra akademiske tekster til mere konkrete læringspointer

Kontekst
Vi har kørt aktiviteten på et mastermodul på 5 ECTS, der har kørt som blended learning over ca. fem måneder. Vi introducerede opgaven ved første tilstedeværelsesgang, og de studerende skulle aflevere opgaven inden eksamen. Hvis de ville have en tilbagemelding fra os inden eksamen, skulle de dog  aflevere besvarelsen cirka 1½ måned før eksamen. Vi havde afsat 8 timer til at løse opgaven.

Beskrivelse af aktiviteten
Den studerende skal udvælge en akademisk lødig tekst, som bidrager til modulets øvrige litteratur, f.eks. ved at udfolde, videreudvikle eller kritisere et af modulets valgte perspektiver.
I besvarelsen skal de studerende argumentere for, hvad teksten bidrager med i forhold til modulets øvrige litteratur, og redegøre for, hvad teksten kan gøre én klogere på, fx i forhold til egen praksis.
Besvarelsen kan ske skriftligt, mundtligt, som video eller lignende.

Udbytte af aktiviteten
Se det ønskede udbytte under læringsmål. Det faktiske udbytte var forskelligt. Noglenåede de definerede læringsmål, mens andre blot nåede punkt 1 (at få viden om flere nuancer inden for et udvalgt forskningsfelt) og til dels punkt 4 (at kunne begrunde valg af teorier ud fra disses unikke styrker og svagheder).

Gode råd til andre
Det er vigtigt at tydeliggøre aktivitetens formål og mulige udbytte for de studerende. Man kan bl.a. fortælle, at det vil gøre dem bedre til at skrive velargumenterede teoriafsnit. Det er vigtigt, at de får at vide, at de ikke skal gengive tekstens indhold, men i stedet argumentere for tekstens bidrag i forhold til modulets øvrige litteratur.
Man skal være opmærksom på, at nye studerende ikke kender meget til forskning inden for fagområdet, hvorfor det kan være en fordel at have en liste med eksempler på mulige tekster, som de kan vælge fra.

Variationer
Man kan koble aktiviteten sammen med eksamensopgaven. Hvis de studerende bruger teksten i forbindelse med deres eksamensopgave, så vil argumentationen for, hvad teksten bidrager med, i stedet blive en del af et teoriafsnit eller lignende.
Sidst opdateret 15-02-2016 - kl. 10:11

Kontaktperson


Kristian Brobæk Madsen
Institut for Ledelse og Organisation
ilo-fo10@fak.dk
2076 1300


Emil Thomsen Schmidt
Institut for Ledelse og Organisation
ilo-fo08@fak.dk

Ressourcer