Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Officershuset 

Motivation for aktiviteten
På Forsvarsakademiet har vi en tradition for at skemalægge mange studieaktiviteter for vores studerende, fordi det giver en række fordele i forbindelse tilrettelæggelsen af kurserne. Dette har imidlertid også nogle ulemper. For det første betyder det som regel, at de studerende ikke selv går i gang med at tage initiativer ift. at organisere deres netværk omkring studiet. For det andet betyder det, at de studerende har mindre motivation til at studere, når de ikke befinder sig i formelle læringsaktiviteter. For at imødekomme disse udfordringer har vi derfor udsparet noget tid på modulet for at skabe plads til en opgave, hvor de studerende selv skal præsentere sig selv på en hjemmeside, på en måde de finder særligt interessant. De skal herefter selvstændigt vurdere, hvordan hjemmesiden bidrager til deres studiemotivation og læring. Hjemmesiden indgår i nogle forløb en afsluttende portfolio.
 
Aktivitetens ambitioner og tilrettelæggelse trækker på en (social) konstruktivistisk læringsopfattelse (bl.a. Piaget, Vygotsky, Dewey).  Ud fra den forståelse lærer vi ved at være aktive og undersøgende, vidensdelende, ligesom opfattelsen indebærer, at vi alle lærer noget forskelligt, bl.a. afhængigt af vores erfaringer.

 
Læringsmål for aktiviteten
De primære læringsmål er

  • at reflektere over forholdet mellem formelle og uformelle  læringskontekster 
  • at få viden om, hvordan man kan præsentere sig selv (image) i en akademisk kontekst
  • at kunne begrunde valg og fremhævelse af særlige aspekter fra eget ledelsesvirke ud fra disses unikke styrker og svagheder i en akademisk kontekst
  • at kunne oversætte fra personlige læringsmål til egen praksis og videre til mere konkrete akademiske pointer/tekster

 

Kontekst
Vi har kørt aktiviteten på et VUT (senere VUK) modul på 5 ECTS, der har kørt som blended learning over ca. tre måneder. Vi introducerede opgaven inden første tilstedeværelsesgang, og de studerende skulle påbegynde opgaven inden kursusstart. De studerende modtog en tilbagemelding fra os ifm. første tilstedeværelsesgang, når de i plenum præsenterede deres hjemmesider med præsentationsvideo. Vi havde afsat 8 timer til at løse opgaven.

Et helt grundlæggende udgangspunkt for undervisningen er, at de studerende er på en selvvalgt efteruddannelse. Det betyder, at de er studerende, ikke elever. I ordet ’studere’ (jf. ordets etymologi) ligger en grundlæggende forventning om en stor grad af selvstændighed, selvbårne initiativer og engagement, ansvar og selvmonitorering. Vi ser vores opgave med at lære de studerende at lære, så at de kan træde i forbindelse med teorien engageret, systematisk og relevant.

 
Beskrivelse af aktiviteten

Den studerende skal udarbejde en hjemmeside (Officershuset), som understøtter og bidrager til deres læring, f.eks. ved at udfolde, videreudvikle eller kritisere deres egne forudsætninger for  modulets valgte perspektiver.
På hjemmesiden skal de studerende i tekst, billeder og design demonstrere, hvad hjemmesiden bidrager med i forhold til modulets læringsmål, og redegøre for, hvordan hjemmesiden kan accelerere ens læring, fx i forhold til særlige akademiske pointer.

 
Udbytte af aktiviteten

Nogle nåede de definerede læringsmål, mens andre blot nåede første bullet og til dels den sidste.

 
Gode råd til andre
Man skal være opmærksom på, at ikke alle studerende kender til design af hjemmesider. Vi undlader dog at have eksempler på mulige designs, som de kan vælge fra, ud fra ideen om at det er processen med at udvælge der er central for at identificere præmisser for egen læring.

 
Variationer

Man kan koble aktiviteten sammen med en portfolioeksamen. Den studerende samler henover modulet en portfolio hvor studieprodukter udarbejdet under modulet indgår. Portfolioeksamen afvikles som en refleksionsorienteret samtale mellem den studerende og faglærere om officerens personfaglige udvikling.

Til eksamen udvælger den studerende tre elementer fra deres portfolio som de ønsker skal danne grundlag for eksamen. Portfolio synliggør og afspejler de personfaglige kompetencer, som den studerende har erhvervet sig gennem læringsprocessen i modulet og præsenterer kompetencer i en individualiseret afpasset form.

Sidst opdateret 07-06-2016 - kl. 12:58

Kontaktperson


Allan Shapiro
Institut for Ledelse og Organisation
ilo-lu05@fak.dk