Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

FU uddannelsesstruktur – moduler og kurser i 2015

Indholdsområde

 
FU uddannelsesstruktur – moduler og kurser i 2015 
 

FU uddannelsesstruktur – moduler og kurser i 2015 

FELS tilbyder ansatte i forsvaret en mulighed for at uddanne sig inden for alle uddannelsessystemets roller, hvor fjernundervisning indgår.

28-11-2014 - kl. 11:30
Den modulopbyggede uddannelse består af 5 uddannelsesretninger, der opfylder hver sit formål. Uddannelsesmatrixen med uddannelser (kolonner) og moduler (rækker) er vist nedenunder i skemaet.

Information om de 5 uddannelsesretninger inden for FU er beskrevet i hver sin uddannelsesplan.

Uddannelserne er sammensat af 6 moduler. Modulerne kan indgå i flere forskellige uddannelser og det er muligt at kombinere modulerne i valgfri rækkefølge og over flere kalenderår. Modulet "Introduktion til FU" skal dog være gennemført inden start på øvrige moduler. I fortsættelse af modul 4 er der en praktikdel, hvor du skal udvikle egen FU.

Det er muligt at genanvende tidligere moduler fra en uddannelse til en af de andre FU-uddannelser.

FU-uddannelserne gennemføres via ICEcore, der er ”paraply-system” for alle FU-uddannelserne. Uddannelserne er kombinerede forløb, hvor både FU og traditionel kursusvirksomhed indgår.

Hvis du vil vide mere om hvordan et typisk forløb vil se ud, kan du læse om det under pkt. ”Beskrivelse af uddannelsesretningerne” samt i nedenstående skema. Bemærk at al korrespondance med kursusleder og – lærere om deltagelse i FU moduler foregår via ICEcore.

Når du ønsker at blive tilmeldt, skal du samtidig selv sørge for at blive tilmeldt modulerne i Arrangementsstyring i DeMars.

FU uddannelsesstruktur - model 2015.pdf

Uddannelser 2015