Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Om Uddannelsesprisen

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på en af de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern.

Prisen blev første gang udgivet i 2014 under navnet "Forsvarsakademiets Uddannelsespris".
Der blev ikke afholdt uddannelseskonference i 2016 og 2017, hvorfor der ikke blev udgivet priser disse år. I 2018 blev der igen afholdt uddannelseskonference. Prisen ændrede også navn til "Forsvarets Uddannelsespris".

VINDERNE 2018

VINDERNE AF FORSVARETS UDDANNELSESPRIS 2018

TILLYKKE til vinderne KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt, der var indstillet af HVS og HSGS.


Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

VINDERNE 2015

VINDERNE AF FORSVARETS UDDANNELSESPRIS 2015

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i år til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinderne 2014

VINDERNE AF FORSVARETS UDDANNELSESPRIS 2014

Michal Riber får prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Tilmelding til konferencen
De nominerede til Uddannelsesprisen!
Se alt om Forsvarets Uddannelsespris

Se hvem der sidder i dommerkomiteen

Information og kontakt