Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Indstillingskriterier

INDSTILLINGSKRITERIER

1 - Bidraget til at indfange og udvikle nye talenter indenfor uddannelsen/-området.
2 - Medvirket til at udvikle uddannelsernes faglige grundlag.
3 -
Bidraget til at fremme innovation i et undervisnings- og/eller uddannelsesmiljø eller selve uddannelsen.
4 - Reflekteret kritisk over eget og andres lærer-/instruktørvirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
5 - I særlig grad haft en positiv indvirkning på gennemførelsen eller tilblivelsen af en uddannelse eller undervisningsforløb.
6 - Har udarbejdet skriftlige bidrag til udvikling af forsvarets uddannelser og undervisning.
7 - Har bistået kolleger eller enheder med særlig ekspertise, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.

Om Forsvarets Uddannelsespris

Forsvarets Uddannelsespris 2019

Kender du en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe, et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern, der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende, så indstil ham, hende, dem eller projektet til FORSVARETS UDDANNELSESPRIS 2019.

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på en af de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern.

Tilmelding til konferencen
De nominerede til Uddannelsesprisen!
Se tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris!

Se hvem der sidder i dommerkomiteen

Information og kontakt