Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Sygdom 

Forsvarets ansatte sygemelder sig til sygemeldingskontoret på 32 66 32 66. Dette gælder også studerende på FAK. Derudover skal man, som studerende på FAK også sørge for at gøre skolen opmærksom på det efter nedenstående retningslinjer.

Alle MMS/FLEX og VUK studerende sender sygemelding til den aktuelle underviser. 

Studerende på officersuddannelsen skal sygemelde sig ved de respektive skoler:

Hærens Officersskole: Holdføreren
Søværnets Officersskole: OASS Helle Karen Hjarsø, sos-a01@fak.dk, 72 81 78 45
Flyvevåbnets Officersskole: OASS Jeanette Bruun Lauritsen, flos-04@fak.dk, 72 81 79 32
Sidst opdateret 12-07-2016 - kl. 11:04

studiekontor

Studiekontor
Studievejledning