Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Eksterne undervisere 

Denne side er for dig der er ekstern underviser tilknyttet Forsvarsakademiet. Her kan du finde informationer om blandt andet aflønning, fakturering, regler og kontakt.

Ved oprettelse som ekstern underviser
Når du indgår en aflønningsaftale som timelæreansat ved Forsvarsakademiet med et af vores institutter, bliver du efterfølgende kontaktet af Studiekontoret.
Studiekontoret vil tilsende dig en kontrakt som du bedes udfylde og returnere. Vær opmærksom på, at oplysningsskabelonen indeholder dit CPR nummer og du skal derfor sende oplysningsskabelonen samt kontrakten pr. post.

Forsvarsakademiets postadresse:
Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Att.: Studiekontoret
Ryvangs Alle 1
2100 København Ø

Du kan som privatperson også blive bedt om at fremsende en faktura hvilket ikke kræver noget CVR nummer.

Aflønnes du via dit firma skal du sende en faktura. I begge tilfælde bedes du sende flg. oplysninger til studiekontor@fak.dk:

Fulde navn
Evt. Firma navn
Adresse
E-mail
Telefon/Mobiltelefon
CVR-nr. (hvis regningen sendes fra et firma)

Studiekontoret vil i løbet af en uge returnere med et indkøbsordrenummer, som skal fremgå af regningen.

Herefter opretter du en faktura på virk.dk. Du finder vejledning til oprettelsen på virk.dk. Når du opretter en faktura skal du, udover dine persondata, indtaste Forsvarsakademiets EAN-nummer samt det fremsendte indkøbsordrenummer.

Forsvarsakademiets EAN-nummer: 5798000201422

Den enkelte sagsbehandler afgør om du skal ansættes som timelærer eller om du kan sende en faktura.

Eksamensvagter
Ovenstående retningslinjer er også gældende for ansættelser som eksamensvagt. Oplysninger om indkøbsordrenummer fås dog ved henvendelse til den skole eller institut, hvor du har været eksamensvagt. Nederst på denne side kan du se hvem der er ansvarlig herfor på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole samt på Flyvevåbnets Officersskole.

Aflønning
Som ansat ved Forsvarsakademiet modtager du løn fra Staten ligesom andre ansatte. Hvis du har spørgsmål til din løn kan du kontakte studiekontoret for den uddannelse du er tilknyttet. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Vær opmærksom på at Forsvaret udbetaler løn løbende måned + 30 dage.

Sygdom, aflysning mv.
Hvis du bliver syg eller af andre grunde er nødt til at aflyse en planlagt undervisning skal du hurtigst muligt give besked til det pågældende studiekontor hvor undervisningen skal foregå. Nedenfor finder du kontaktoplysninger til studiekontorer.

Der henvises til den indgåede kontrakt for oplysninger om sygdom.

Adgang til undervisningsplatforme
Efter du har indgået aftale med Forsvarsakademiet som ekstern underviser, kan du få adgang til de relevante undervisningsplatforme efter vurderet behov. Såfremt dette er nødvendigt vil studieadministrationen sørge for at du får tilsendt adgangsoplysninger.

Er du i forvejen fastansat i forsvaret
Er du ansat under Forsvarsministeriets område, gælder det at der som udgangspunkt ikke ydes timebetaling for undervisning iht. cirkulære om timelønnet undervisning. Undervisningen forrettes derfor som en del af den daglige tjeneste.

Forsvarsakademiet har i forbindelse med etableringen af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser afklaret fortolkningen af ref. e. fsva. anvendelsen af ansatte i Forsvaret som censorer med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. For mundtlig og skriftlig censur ydes således vederlag for både skriftlig og mundtlig censur, såfremt censorvirket sker uden for den ansattes normale arbejdstid.

Kontaktoplysninger til studiekontorer
Forsvarsakademiet
Tlf.: +45 2555 2204
E-mail: studiekontor@fak.dk

Hæren Officersskole
Kaptajn Thomas Peter Hesselholt
Tlf: +45 3613 2683
E-mail: FAK-HO-KUR01@mil.dk

Søværnets Officersskole
Sagsbehandler/Uddannelsesplanlægger Lonni Marquart
Tlf.: +45 3266 4413
E-mail: FAK-SOS-UUV5@mil.dk

Eksamensvagt /tilsynsførende:
Sagsbehandler/Uddannelsesplanlægger Helle Hjarsø 
Tlf.: +45 3266 4414
E-mail: FAK-SOS-UUV6@mil.dk

Flyvevåbnets Officersskole
ASS Louise Lundahl
Tlf: +45 4489 5684
E-mail: FAK-FLOS-15@mil.dk
Sidst opdateret 08-11-2016 - kl. 13:30