Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forhold vedr. afregning, arbejdstid og indkvartering under uddannelsen. 
 

Afregning, arbejdstid, indkvartering 

Generelt
Denne information gælder udelukkende for studerende på Master i Militære Studier samt øvrige kurser, herunder Videreuddannelseskurser, der gennemføres som tjeneste ved siden af havende tjeneste.

Alle studerende forvaltes og aflønnes af egen enhed under kurset.

Afregning af uddannelsen
Det er afgivende myndighed, der afholder de udgifter, som er forbundet med den studerendes uddannelse. Det vil sige udgifter til transport, indkvartering og forbundne ydelser.

Det er dog Forsvarsakademiet, der betaler for internatophold.

Arbejdstid
Tilstedeværelsesdelene gennemføres som arbejdstid. Tilstedeværelse er arbejdstidsneutral – 7,4 timer pr. arbejdsdag, selvom dagene kan være længere.

Arbejdstid føres ved egen enhed.

Forberedelse, løsning af opgaver og fjernundervisning og lign. sker som udgangspunkt i fritiden. Afvigelser herfra kan kun ske ved aftaler mellem den studerende og egen myndighed. 

Indkvartering (jf. tjenesterejseaftalen)
Indkvartering sker på militære etablissementer, som den studerende selv bestiller. Såfremt der ikke er plads på militære etablissementer, kan der anvendes civil indkvartering, hvilket skal ske i samråd med egen myndighed.

I forbindelse med internat sørger Forsvarsakademiet eller officersskolerne for indkvartering og afholder udgifterne.

Kontaktadresser til mulige indkvarteringssteder
Der er ikke mulighed for indkvartering på Svanemøllens Kaserne.
Der er begrænset mulighed for indkvartering på Holmen og i Kastellet.
Information og booking sker via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses

Servicecenter.
Tlf. :7281 3300
FIIN: FES-KTP-SERVICECENTER
INTERNET: FES-KTP-SERVICECENTER@MIL.DK
Sidst opdateret 03-11-2017 - kl. 09:05
Studiekontor
Studievejledning