Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

619
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Evalueringsrapport-175.png

Evalueringsrapport  

 - evaluering af Forsvarsministeriets Ledelsesevaluering
2018 - Emil Thomsen Schmidt, Anna Nørgaard Hostrup og Amalie Toft-Thygesen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Denne evalueringsrapport dokumenterer den evaluering af Forsvarsministeriets koncept for ledelsesevaluering, som Institut for Ledelse og Organisation gennemførte fra efteråret 2016 til foråret 2017. En civil styrelse og en operativ enhed blev fulgt i deres gennemførelse af ledelsesevalueringen, bl.a. via interview og observationer af samtaler mellem den evaluerede leder og dennes medarbejdere og chef. Rapporten præsenterer evalueringens metode, empiri og resultater samt de anbefalinger, som fremkom på baggrund af evalueringen. Rapporten har fungeret som beslutningsoplæg til styregruppen for ledelsesevaluering, men kan læses af alle, som skal beskæftige sig med - eller blot deltage i - ledelsesevaluering.
{{resources.Author}}
Emil Thomsen Schmidt, Anna Nørgaard Hostrup og Amalie Toft-Thygesen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 24 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-250-9 
{{resources.ReleaseDate}} 28-06-18
{{resources.Category}}
Ledelse
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}