Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

The Use of Kinetic Airpower and the Problem of Civilian Casualties

Indholdsområde

 

566
No
Dansk 
The Use of Kinetic Airpower and the Problem of Civilian Casualties

The Use of Kinetic Airpower and the Problem of Civilian Casualties 

 
2017 - Steen Kjærgaard; Karsten Marrup 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 

Kampene i og omkring Mosul i Nordirak viser med al tydelighed, at krige i det 21. århundrede ofte foregår blandt civilbefolkningen og imod ikke-statslige modstandere, som ikke viger tilbage med bruge civilbefolkningen som bombeskjold. En af de største udfordringer i internationale operationer er derfor at undgå, at indsatsen går udover uskyldige civile.

Danmark står derfor ofte i et dilemma, når kampfly udsendes, som det fx har været tilfældet siden 2011 i Libyen, Irak og Syrien. Kampene er komplekse og det kan ikke garanteres, at der i visse tilfælde ikke kan opstå utilsigtede civile tab – ofte betegnet kollaterale skader. En følgeskade, der såfremt krigens loves regler er overholdt, kan være lovlig jf. den humanitære folkeret.

Denne rapport fra Forsvarsakademiet analyserer den danske beslutningsproces fra det politiske niveau til den militære indsats for at belyse de mandater og instruktioner Forsvarets personel arbejder under, når de skal omsætte politiske målsætninger om deltagelse i offensive luftoperationer. Operationer som indebærer bombardementer fra luften af mål på landjorden, der på den ene side udgør et effektivt militært bidrag og samtidigt udgør en risiko for påføre utilsigtede civile skader.

Rapporten konkluderer, at et robust magtanvendelses mandat primært begrænset af den internationale humanitære folkerets regler, samt en høj grad af delegering af beslutningsansvar til en erfaren F-16 pilot på chefniveau, sikrer at danske flystyrker kan indsættes således at strategiske og operative hensigter kan opnås samtidigt med, at risikoen for at skabe utilsigtede civile følgeskader minimeres.

{{resources.Author}}
Steen Kjærgaard; Karsten Marrup 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2017 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 26 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-185-4 
{{resources.ReleaseDate}} 07-04-17
{{resources.Category}}
Mellemøsten;Operationer;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}