Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Supervision af nyudnævnte officerer

Indholdsområde

 

572
No
Dansk 
Supervision

Supervision af nyudnævnte officerer 

Et aktionsforskningsprojekt med supervision af nyudnævnte
premierløjtnanter og deres møde med praksis gennem det første år
2017 - Lennart Schou Jeppesen, René Okholm 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Forskningsprojektet blev skabt i et forsøg på at stille sig nysgerrig over for egen praksis for herigennem at kunne levere den bedst mulige uddannelse. Projektet skal også ses som en del af de akkrediterede uddannelsers overholdelse af krav om udviklingsbaseret undervisning og som et læringsprojekt for instituttet, skoler, lærere og elever, der giver opdateret viden om premierløjtnantens praksis.

Projektets effekt kan ikke beskrives fuldstændigt, men dette brief kan ses som et generelt ønske om i højere grad at danne bro mellem Forsvarets skoler og den praksis, vi uddanner til.

 

{{resources.Author}}
Lennart Schou Jeppesen, René Okholm 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2017 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 25 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-194-6 
{{resources.ReleaseDate}} 23-06-17
{{resources.Category}}
Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}