Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Specialoperationer kan gøre en forskel i samtænkt konfliktforebyggelse

Indholdsområde

 

440
No
Dansk 
Specialoperationer kan gøre en forskel i samtænkt konfliktforebyggelse

Specialoperationer kan gøre en forskel i samtænkt konfliktforebyggelse 

 
2013 - Lars H. Ehrensvärd Jensen  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Dette femte brief i serien om specialoperationer belyser specialoperationers mulige strategiske rolle forbindelse med Danmark fornyede vision om sammentænkning af statens virkemidler med henblik på at skabe sikkerhed gennem forebyggende stabiliseringsindsats. Briefet giver bud på en konkret operationalisering af visionen og formidler viden om, at specialoperationer kan være et attraktivt instrument i sammentænkt konfliktforebyggelse, herunder hvordan specialoperationers særlige karakteristika gør dem velegnede til at understøtte de ikke-militære instrumenter.
{{resources.Author}}
Lars H. Ehrensvärd Jensen  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2013 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 10 
{{resources.ISBN}} 9788771470246 
{{resources.ReleaseDate}} 04-05-13
{{resources.Category}}
Operationer;Specialoperationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}