Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Specialoperationer – myter og fakta

Indholdsområde

 

442
No
Dansk 
Specialoperationer – myter og fakta

Specialoperationer – myter og fakta 

 
2012 - Lars H. Ehrensvärd Jensen  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Hensigten med dette brief er at afkræfte de udbredte myter om og fejlagtige opfattelser af specialoperationer og at give et mere nuanceret billede af, hvad specialoperationer er, og hvad de kan bruges til. Hensigten er også – i høj grad – at korrigere det fejlagtige billede af, at specialoperationer kun er direkte angreb og fysisk magtanvendelse. Dette gøres ved at give et overblik over specialoperationers mange ikkevoldelige anvendelsesmuligheder, idet langt de fleste specialoperationer er ikkevoldelige.

Specialoperationer kan indgå i den del af det sikkerhedspolitiske kontinuum, som ligger mellem de to udenrigspolitiske yderpunkter, nemlig diplomatiet og indsættelsen af konventionel militær magt. Det er i dette område af kontinuummet, en krise kan eskalere og til sidst ende i krig. Det er her, kombinationen af diplomati og specialoperationer kan medvirke til, at konflikter og indsættelse af konventionel militær magt kan undgås, f.eks. ved at muliggøre forhandlinger med og mellem stridende parter, informationsindhentning, opbygning af tillid, verifikation af aftaler og krisestyring.

Specialoperationer kan medvirke til at reducere risikoen for, at kriser udvikler sig til konflikter, specielt hvis de udføres i nøje koordination med statens andre virkemidler.

Briefet er det første i en serie på fem briefs om specialoperationer. I de efterfølgende briefs behandles en række andre faktorer i specialoperationer, bl.a. specialoperationers strategiske effekter, de allieredes specialoperationskapaciteter og danske specialoperationsstyrkers status. Desuden behandles dilemmaet mellem kravet om operationssikkerhed i specialoperationer og ønsket om større åbenhed i og om forsvaret.
{{resources.Author}}
Lars H. Ehrensvärd Jensen  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2012 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 13 
{{resources.ISBN}} 9788799514045 
{{resources.ReleaseDate}} 05-05-12
{{resources.Category}}
Operationer;Specialoperationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}