Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

348
No
Dansk 
Soldater og demokratisering

Soldater og demokratisering 

 
2011 - Carsten Jensen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Ny rapport om militærets rolle i Ægyptens vej til demokrati: Militæret er stadig den centrale politiske institution i Ægypten, men det er i færd med at omdefinere sin rolle i retning af en sideordnet placering i forhold til civile politikere. Efter at have givet Præsident Mubarak en lunken støtte under sidste års opstand skiftede militæret hest, og endte med at støtte demonstranterne i deres krav om Mubaraks afgang. Med indkaldelsen af det nyvalgte parlament og ophævelsen af landets over tredive år lange undtagelsestilstand, har det Øverste Militære Råd foreløbigt indfriet nogle af sine løfter om demokratisering.

Rapporten Soldater og demokratisering skitserer først baggrunden for militærets politik siden opstandens start, anden del fortæller begivenhedsnært om militærets politik under opstanden, og tredje del diskuterer, hvilke forventninger, man kan have til militæret fremadrettet. Det hævdes, at det ægyptiske militærs bedste bud på en fremtid vil være at bevæge sig i retningen af et "moderne militær", der påtager sig roller svarende til den, der kendetegner f.eks. NATO medlemsstaters militære styrker. Det vil sige, at det mest sandsynligt vil vælge en politik, hvor det støtter demokratisering - men til forskel fra Europa - uden dog foreløbigt at opgive sin selvstændighed. Rapporten peger på, at demokratiseringen i Ægypten i bedste fald bliver en lang proces, hvis resultater først kan evalueres, når landet eventuelt har været igennem i hvert fald to parlaments- og præsidentvalg.

Carsten Jensen er ph.d. i statskundskab. Han har beskæftiget sig med politisk teori, demokratisering og civil-militære relationer i Mellemøsten på blandt andet Københavns Universitet og Forsvarsakademiet, og er tilknyttet Copenhagen Middle East Research (COMER). Rapporten udgives i ramme af COMER, der er et forskningssamarbejde mellem Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og Forsvarsakademiet.

Du kan max. bestille fire eksemplarer af denne publikation.
{{resources.Author}}
Carsten Jensen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2011 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 77 
{{resources.ISBN}} 9788798606932 
{{resources.ReleaseDate}} 15-12-11
{{resources.Category}}
Afrika;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}