Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

361
No
Dansk 
Sikkerhedspolitik i Arktis

Sikkerhedspolitik i Arktis 

– en ligning med mange ubekendte
2012 - Níls Wang 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
       
 

I denne udgave af tidskriftet Sikkerhedspolitisk INFO, der er et samarbejde mellem Atlantsammenslutningen og Forsvarsakademiet, skriver kontreadmiral Nils Wang om klimaforandringernes betydning for sikkerhedspolitikken i Arktis.
De seneste års afsmeltning af polar-isen i Arktis skaber både nye muligheder og nye udfordringer for de fem arktiske kyststater Danmark, USA, Rusland, Norge og Canada. Chef for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang, giver i artiklen ”Sikkerhedspolitik i Arktis – en ligning med mange ubekendte” i tidskriftet Sikkerhedspolitisk INFO et overblik over de fem landes internationale interesse i relation til Arktis, og de faktorer, der fremover vil få indflydelse på den sikkerhedspolitiske udvikling i området.

Den trykte publikation kan bestilles ved henvendelse til Atlantsammenslutningen.

{{resources.Author}}
Níls Wang 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2012 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 8 
{{resources.ISBN}}  
{{resources.ReleaseDate}} 20-01-12
{{resources.Category}}
Arktis
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}