Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ruslands udenrigspolitiske dispositioner under Putin 1999-2015

Indholdsområde

 

555
No
Dansk 
Rusland

Ruslands udenrigspolitiske dispositioner under Putin 1999-2015 

 
2016 - Sarah Gandrup, Christian Holm 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
I mere end halvdelen af forrige århundrede var det internationale system og den globale sikkerhedsstruktur præget af forholdet mellem Sovjetunionen og USA. Den kolde krig forblev imidlertid kold, selvom den på tidspunkter, særligt under Cubakrisen, var meget tæt på at blive varm og dermed kaste verden ud i en atomkrig. Sovjetunionens opløsning i 1991 markerede afslutningen på denne bipolære verdensorden, der havde sat dagsordenen siden slutningen af anden verdenskrig. I nyere tid er spændingerne mellem Rusland og USA dog blusset op på ny som følge af konflikten i Ukraine. Dette fik i 2014 USA’s præsident Barack Obama til at udtale, at Rusland i dag udgør en af de største trusler mod verdensfreden.

Senest har borgerkrigen i Syrien været genstand for øget konflikt mellem Vesten og Rusland, og Ruslands ageren og intervention i konflikten har ført til nye refleksioner over landets fremtidige udenrigspolitiske adfærd. Disse begivenheder har således på ny øget behovet for en forståelse af, hvordan Rusland vælger at udforme sin udenrigspolitik, og hvilke faktorer der ligger til grund herfor. Denne rapport udspringer af en undren over Ruslands udenrigspolitiske tilgang til Vesten i en periode, som strækker sig fra slutningen af 1999, hvor Vladimir Putin blev fungerende præsident i Rusland, til udgangen af 2014.
{{resources.Author}}
Sarah Gandrup, Christian Holm 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 79 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-165-6 
{{resources.ReleaseDate}} 13-12-16
{{resources.Category}}
Strategi;NATO;Rusland
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}