Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

526
Yes
Dansk 
Rusland i Mellemøsten

Rusland i Mellemøsten 

Adfærd, strategier og interesser
2016 - Carsten Jensen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
 
Siden Ruslands intervention i Ukraine og dets annektering af Krim-halvøen er der opstået en ny bekymring for landets udenrigspolitiske kurs. Dets støtte til Bashar al Assads styre i Syrien og dettes politik under borgerkrigen havde i forvejen rejst spørgsmål om Ruslands hensigter.

Med interventionen i Syrien i 2015, hvor Rusland på det højeste havde op til 4.000 soldater i landet, samt brugte krydsermissiler fra Det Kaspiske Hav og langdistancebombere, blev bekymringerne for Ruslands rolle yderlige næret. 

I denne bog belyser en række danske forskere og analytikere tilsammen de centrale aspekter af Ruslands rolle i Mellemøsten med udgangspunkt i de nævnte udfordringer. 

Rusland i Mellemøsten er skrevet af Birthe Hansen, Bertel Heurlin, Carsten Jensen, Thomas Elkjær Nissen, Johannes Riber Nordby, Jørgen Staun, Peter Toft og Anders Wivel.

Du kan max. bestille fire eksemplarer af denne publikation.
{{resources.Author}}
Carsten Jensen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 150 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-146-5 
{{resources.ReleaseDate}} 18-08-16
{{resources.Category}}
Mellemøsten;Strategi;Cyber;Rusland
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}