Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Rapport om undersøgelse blandt udsendte soldater i Kosovo og Afghanistan februar-august 2008

Indholdsområde

 

483
No
Dansk 
Rapport om undersøgelse blandt udsendte soldater i Kosovo og Afghanistan februar-august 2008

Rapport om undersøgelse blandt udsendte soldater i Kosovo og Afghanistan februar-august 2008 

 
2010 - Per Bach  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Forsvarsakademiet fik ved forrige forsvarsforlig til opgave at gennemføre en undersøgelse af de udsendte danske soldaters indstilling til missionen og lokalbefolkningen samt evaluere den forberedende uddannelse til missionerne. Per Bach har på den baggrund gennemført en spørgeskemaundersøgelse til de udsendte styrker ved DANCON/KFOR 18 i Kosovo og DANCON/ ISAF 5 i Afghanistan i februar-august 2008.

Rapporten konkluderer på baggrund af resultaterne, ”at både for KFOR og ISAF bidrager uddannelsen til, at soldaterne oplever, at de gør en positiv forskel i missionsområdet og vægter indsatsen fra helheden DANCON dvs. enheden, holdet, teamet. Det er således ud til, at man har opnået det væsentlige formål med soldaternes og enhedernes uddannelse og opgaveløsning, nemlig at skabe team spirit og korpsånd om en fælles meningsfuld opgaveløsning, hvor enheden og soldaterne ikke etablerer deres identitet og sammenhold baseret på en negativ relation til andre, eksempelvis den lokale befolkning.”
{{resources.Author}}
Per Bach  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2010 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 24 
{{resources.ISBN}} 9788791421952 
{{resources.ReleaseDate}} 04-10-10
{{resources.Category}}
Militærpsykologi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}