Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nordisk Forsvarssamarbejde 2016

Indholdsområde

 

556
No
Dansk 
Nordisk Forsvarssamarbejde

Nordisk Forsvarssamarbejde 2016 

Vilkår og muligheder
2016 - Mikkel Storm Jensen (red.), Kristoffer Nilaus Tarp, Ann-Sofie Dahl, Håkon Lunde Saxi 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF  EPUB     
 
I 2016 var der et sammenfald af personer og ansvarsområder, der gjorde Danmark til en oplagt vært for at mødes og tale om forsvarssamarbejde i Norden. En dansker, Henrik Dam Kristensen, var præsident for Nordisk Råd, og samtidig havde Danmark formandskabet i Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Endelig var den danske minister for nordisk samarbejde, Peter Christensen, også forsvarsminister.

Forsvarsakademiet fik derfor til opgave på vegne af Nordisk Råd og Folketinget at sætte rammerne op for et møde mellem nordiske forskere og beslutningstagere med henblik på at give dem lejlighed til at diskutere, hvor nordisk forsvarssamarbejde står i dag, og hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden. 10. oktober 2016 gennemførte Forsvarsakademiet en konference på Kronborg Slot med deltagere fra hele Norden.

Konferencen var bygget op omkring tre nordiske forskeres oplæg, der under overskrifterne Norden i verden, i nærområdet og i hverdagen analyserede vilkårene for nordisk forsvarssamarbejde, og hvordan det samarbejde kan udvikles. Hvert oplæg blev fulgt af en debat, hvor politikere og forskere havde mulighed for at gå i dybden med emnerne. Rapporten her giver et indblik i, hvad der blev diskuteret på konferencen.
{{resources.Author}}
Mikkel Storm Jensen (red.), Kristoffer Nilaus Tarp, Ann-Sofie Dahl, Håkon Lunde Saxi 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 106 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-166-3 
{{resources.ReleaseDate}} 20-12-16
{{resources.Category}}
NATO;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}