Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Navigation i ukendt farvand. Kultur som operativt værktøj

Indholdsområde

 

589
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Navigation-i-ukendt-farvand-175.png

Navigation i ukendt farvand. Kultur som operativt værktøj 

 
2017 - Maya Mynster Christensen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Kulturanalyse har igennem det seneste årti været genstand for vestlige militære styrkers planlægning og gennemførelse af internationale operationer, og anses som et værktøj, der – på samme vis som kinetiske virkemidler –  kan tilsikre den militære opgaveløsning i tidens krigs- og konfliktscenarier. I rapporten argumenteres der for, at der er behov for et kulturelt paradigmeskifte og for udvikling af militære kulturanalytiske kapaciteter, såfremt anvendelsen af kultur skal have de tilsigtede effekter. Dette paradigmeskifte bør inkludere en bevægelse fra kortlægning af, hvad kultur er til en skærpet forståelse af, hvad kultur gør. Denne tilgang implicerer et kulturelt dobbeltblik, der ikke blot adresserer ’lokal’ kultur i missionsområder, men også hvordan egne styrker påvirker og påvirkes af kulturelle dynamikker i missionsområder. Som afsæt for dette paradigmeskifte lanceres et metodisk analyseværktøj, der kan kvalificere militære chefers og stabes integration af kultur i planlægningen af stabiliseringsoperationer.
{{resources.Author}}
Maya Mynster Christensen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2017 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 37 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-209-7 
{{resources.ReleaseDate}} 20-12-17
{{resources.Category}}
Sprog & kultur
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}