Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

620
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Kontaktfærdigheder-175.png

Kontaktfærdigheder 

 
2018 - Anne Åbom Dahl og Maj Worsøe Købke 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Denne bog henvender sig til alle i Forsvaret, der ønsker en større forståelse for tankerne
bag kontaktfærdigheder for at kunne dygtiggøre sig selv eller andre, særligt i forbindelse med udsendelse i internationale missioner, hvor man skal kunne agere formålstjenstligt i konfliktområder og i forhold til internationale samarbejdspartnere. Kontaktfærdigheder bygger på elementer fra antropologi, interkulturel kommunikation, sociologi og psykologi. I denne bog er disse elementer samlet under ét og sat i direkte relation til Forsvarets opgaver.
Bogen definerer kontaktfærdigheder som den viden og de færdigheder, der anvendes i interaktionen med andre mennesker for at fremme opgaveløsningen. Formålet med bogen er at samle og uddybe den undervisning i kontaktfærdigheder, der finder sted i Forsvaret, som skal give Forsvarets personel eksempler og værktøjer til kompetent og hensigtsmæssig adfærd i et missionsområde.
{{resources.Author}}
Anne Åbom Dahl og Maj Worsøe Købke 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 180 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-243-1 
{{resources.ReleaseDate}} 27-06-18
{{resources.Category}}
Sprog & kultur
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}