Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

375
Yes
Dansk 
Instruktørvirke i Forsvaret

Instruktørvirke i Forsvaret 

 
2016 - Thomas Grønlund og Peter Sjøstedt  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
Instruktørvirke i Forsvaret  er skrevet til anvendelse på den grundlæggende instruktøruddannelse i Forsvaret. 
Bogen beskriver instruktørens arbejds- og ansvarsområder og giver råd og vejledning til, hvordan man som instruktør kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter. 
 
Fokus i bogen er selve læringsaktiviteten som instruktørvirkets vigtigste omdrejningspunkt. Det er her, deltagerne bliver inspireret og suger til sig. Det er i læringsaktiviteten, de reflekterer, afprøver og øver, kommer i tvivl og opbygger tro og selvtillid.

Bogen er en blanding af teori og mange praksiseksempler, taget fra sergentens hverdag.

De to forfattere, orlogskaptajn Thomas Grønlund og lektor Peter Sjøstedt, er begge fra Forsvarsakademiets Institut for Ledelse og Organisation. Målgruppen for bogen er sergentelever og andre af Forsvarets undervisere, der skal undervise på det grundlæggende niveau.

Bestil bogen via linket til højre. Du kan max. bestille fire eksemplarer af denne publikation.

Er du fra Forsvaret og skal bestille klassesæt til en af Forsvarets skoler eller enheder skal dette gøres via FMI-KTP-FDD@mil.dk
{{resources.Author}}
Thomas Grønlund og Peter Sjøstedt  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 188 
{{resources.ISBN}} 9788771471397 
{{resources.ReleaseDate}} 05-02-16
{{resources.Category}}
Ledelse;Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}