Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

iPads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet

Indholdsområde

 

513
No
Dansk 
IPads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet

iPads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet 

 
2012 - Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig & Thomas Melander 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Dette brief fremlægger resultaterne af en undersøgelse af iPads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet. Undersøgelsen rejser en række pædagogiske og tekniske spørgsmål vedrørende anvendelse af iPads i undervisningen, der kan være relevante at drøfte og undersøge i forbindelse med anvendelse og anskaffelse af tablets i forbindelse med undervisning. Konklusionen på den gennemførte undersøgelse på Institut for Sprog er, at det lokale studiemiljø og de studerendes individuelle præferencer for teknologi og studieteknik har stor betydning for anvendelsen af iPads i uddannelsen.
{{resources.Author}}
Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig & Thomas Melander 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2012 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 14 
{{resources.ISBN}} 9788799514038 
{{resources.ReleaseDate}} 14-05-12
{{resources.Category}}
Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}