Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige arbejder?

Indholdsområde

 

512
No
Dansk 
Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige arbejder?

Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige arbejder? 

– pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Officersskole
2013 - Peter Sjøstedt 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Målet med dette brief er at give lærere og uddannelsesinstitutioner i forsvaret inspiration til, i endnu større omfang end i dag, at inddrage de studerende i evaluering af studiekammeraters og deres egne skriftlige arbejder.

Briefet sætter fokus på hvorfor, hvordan og med hvilken effekt de studerendes evalueringer kan støttes og udvikles med henblik på at supplere, og i nogle tilfælde helt erstatte, tilsvarende evalueringer fra lærere og vejledere.
{{resources.Author}}
Peter Sjøstedt 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2013 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 20 
{{resources.ISBN}} 9788771470123 
{{resources.ReleaseDate}} 09-01-13
{{resources.Category}}
Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}