Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F-16?

Indholdsområde

 

553
No
Dansk 
F-16

Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F-16? 

 
2016 - Major Steen Kjærgaard, Major Karsten Marrup 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Danske kampfly har i de seneste fem år med jævne mellemrum deltaget i angrebsmissioner i Afghanistan, Libyen eller som nu i Irak og Syrien. Der har løbende været fremført kritik fra bl.a. Amnesty International af, om der gøres nok for at begrænse utilsigtede følgeskader, herunder civile tab, i forbindelse med operationerne, senest den tilsyneladende bombning af syriske styrker i september 2016.

Det er en svær balancegang at skulle afveje risikoen for civile tab med behovet for at opnå sine politiske og militære mål og fortsat fremstå som en troværdig partner, der effektivt bidrager med at nedkæmpe fjenden under så vanskelige forhold som i Libyen eller Irak/Syrien.

Forsvarsakademiet peger på, at 1) et robust magtanvendelsesmandat, primært begrænset af den internationale humanitære folkerets regler, krigens love, samt 2) en høj grad af delegering af beslutningsansvar til en 3) erfaren F-16 pilot på chefniveau sikrer, at danske fl ystyrker kan indsættes, så strategiske og operative hensigter opnås samtidigt med, at risikoen for at skabe utilsigtede civile følgeskader reduceres mest muligt.

Dette brief forklarer hvorfor og hvordan.
{{resources.Author}}
Major Steen Kjærgaard, Major Karsten Marrup 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 4 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-161-8 
{{resources.ReleaseDate}} 11-11-16
{{resources.Category}}
Operationer;Strategi;NATO
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}