Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hvordan lærer Forsvaret af operative erfaringer

Indholdsområde

 

621
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Hvordan-lærer-Forsvaret-af-operative-erfaringer-175.png

Hvordan lærer Forsvaret af operative erfaringer 

 
2018 - Jakob Clod Asmund, Søren Sjøgren, Brian Kæmpe Berthelsen, Stig Moltke Hansen, Mikkel Gunnar Jørgensen og Anders Kjerri Rasmussen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
I dette brief undersøges det, hvordan Forsvaret omsætter operativ erfaring til
læring i lokale enheder og på tværs af myndigheder. Gennem interviews af en række nøglepersoner fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og inden for enkeltmandsudsendelser afdækkes det, hvordan erfaringer rapporteres og omsættes til læring, herunder om organisationernes formelle processer og kulturer understøtter læring. Ydermere undersøges hvordan ny viden deles, deling gennem tidligere anvendte og nutidige it-systemer samt vidensdeling gennem øvelsesvirksomhed. Forfatterne finder, at myndigheder lokalt er gode til at lære af egne operative erfaringer, men at deling af ny viden og læring på tværs af Forsvarets myndigheder, herunder deling af viden med Forsvarsakademiet, er mangelfuld. Grunden til dette skal blandt andet findes i et manglende ledelsesfokus på Lessons Learned-processerne, mangel på et fælles it-system til behandling af erfaringer og læring samt udfordringer i de formelle processer.
{{resources.Author}}
Jakob Clod Asmund, Søren Sjøgren, Brian Kæmpe Berthelsen, Stig Moltke Hansen, Mikkel Gunnar Jørgensen og Anders Kjerri Rasmussen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 38 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-251-6 
{{resources.ReleaseDate}} 02-07-18
{{resources.Category}}
Operationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}