Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hvad er rammerne for et lovligt cyberforsvar?

Indholdsområde

 

561
No
Dansk 
Cyberforsvar

Hvad er rammerne for et lovligt cyberforsvar? 

 
2017 - Dorthe Bach Nyemann 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 

Dette brief peger på en udvikling i statspraksis, der vil betyde øgede mulighederne for lovlige modsvar i forhold til væbnede angreb i cyberspace. Dette skyldes først og fremmest en forventning om, at stater fremover vil sænke tærsklen for, hvornår en aktivitet i cyberspace opfattes som et væbnet angreb. Samtidig er mulighederne for lovligt selvforsvar overfor ikke-statslige aktører vokset betragteligt siden 11. september 2001. Dette får afgørende betydning for staters handlerum og magtanvendelse i cyberdomænet, hvor ikke-statslige aktører er dominerende spillere. Briefet peger på overvejelser en småstat, som Danmark, bør have som en konsekvens af ovenstående udvikling.

 

{{resources.Author}}
Dorthe Bach Nyemann 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2017 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 17 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-181-6 
{{resources.ReleaseDate}} 07-03-17
{{resources.Category}}
Cyber;Ledelse;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}