Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

614
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Hæren-og-forsvarsforliget-175.png

HÆREN OG FORSVARSFORLIGET  

INITIATIVER, KONSEKVENSER OG PERSPEKTIVER
2018 - Michael Sonne Jørgensen og Steen Wegener 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Dette brief sætter fokus på, hvad Aftale på Forsvarsområdet 2018-2023 betyder for Hærens udvikling i forligsperioden. Ambitionen med briefet er at give læseren et nuanceret billede af det indgåede forlig, der rummer både muligheder og udfordringer for Hæren. Fremstillingen vil således ikke kun behandle de positive elementer i forliget, det vil også se på forligets iboende udfordringer.
{{resources.Author}}
Michael Sonne Jørgensen og Steen Wegener 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 17 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-247-9 
{{resources.ReleaseDate}} 24-05-18
{{resources.Category}}
Operationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}