Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

618
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Forsvarets-ledelsesevaluering-175.png

Forsvarets ledelsesevaluering 

Baggrund, teoretisk fundament og formål
2018 - Helene Christine Frenning, Emil Thomsen Schmidt og Anna Nørgaard Hostrup 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Dette brief har til formål at belyse de overvejelser og teoretiske refleksioner, der ligger bag udformningen af Forsvarets ledelsesevaluering (LEVAL). Briefet skal formidle de kritiske refleksioner og overvejelser, der har medvirket til at forme værktøjet, med henblik på at sikre, at disse tanker kan fastholdes. Briefet skal derved kunne bidrage til at sikre kvaliteten af fremtidige videreudviklinger eller genevalueringer.
{{resources.Author}}
Helene Christine Frenning, Emil Thomsen Schmidt og Anna Nørgaard Hostrup 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 16 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-249-3 
{{resources.ReleaseDate}} 20-06-18
{{resources.Category}}
Ledelse
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}