Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

For fede, for gamle og for dårligt uddannede?

Indholdsområde

 

549
No
Dansk 
Clemmesen

For fede, for gamle og for dårligt uddannede? 

En tekstsamling i anledning af brigadegeneral Michael H. Clemmesens fratræden som seniorforsker ved Forsvarsakademiet
2016 - Michael Hesselholt Clemmesen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Det er muligt, at journalisten spidsvinklede denne bogs hovedpersons karakteristik af danske soldater som værende ”generelt for fede, for gamle og for dårligt uddannede” i Jyllandsposten i 2003, men udsagnet, og dermed overskriften på dette skrift, er karakteristisk for Michael H. Clemmesens særdeles direkte kommunikation og urokkelige tro på, at militære og strategiske emner kræver en åben og offentlig diskussion. Uanset at Forsvaret siden da i betydelig grad har strammet sundheds- og idrætskravene til medarbejderne samt løftet uddannelserne, deler den slags udtalelser vandene i Forsvaret og udenfor.

Efter over 50 års tjeneste lader brigadegeneral Michael Hesselholt Clemmesen sig nu pensionere fra Forsvaret. Nærværende bog fra Forsvarsakademiet er ment som en fejring af Clemmesens mangeårige virke som et militærintellektuelt dansk fyrtårn, mere end den markerer hans pensionering ─ for ingen, der kender ham, tror pensioneringen vil få en påviselig effekt på hans læsning og skrivning. Udgivelsen skaber dels overblik over Clemmensens produktion på over 250 bøger, artikler og debatbidrag, dels præsenterer den læserne for et udvalg af hans tekster.

Fra forordet i bogen af chef for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang.
{{resources.Author}}
Michael Hesselholt Clemmesen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 275 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-154-0 
{{resources.ReleaseDate}} 11-10-16
{{resources.Category}}
Militærhistorie
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}