Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Føring, Læring, Coaching… Føling!

Indholdsområde

 

453
No
Dansk 
Føring, Læring, Coaching… Føling!

Føring, Læring, Coaching… Føling! 

Uddannelse af morgendagens førere støtte af simulation
2009 - Per H. Mikkelsen, Peter Knøster & Peter Sjøstedt  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Militære operationer indeholder en høj grad af kompleksitet, og beslutninger må ofte træffes på et mangelfuldt grundlag og under et stort tidspres. Med et faldende antal større feltøvelser på brigadeniveau eller højere er der et øget behov for anvendelse af simulation for at træne stabe og førere. Værdien af simulation ligger dog ikke blot i at træne føring men også i at opnå en taktisk forståelse, idet den kan belyse værdien og sammenhængen mellem de taktiske grundprincipper og midlernes anvendelse.
{{resources.Author}}
Per H. Mikkelsen, Peter Knøster & Peter Sjøstedt  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2009 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 17 
{{resources.ISBN}} 9788791421624 
{{resources.ReleaseDate}} 23-01-09
{{resources.Category}}
Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}