Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

615
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Søværnet-og-forsvarsforliget-175.png

FORLIGET OG SØVÆRNET 

Implikationer af forsvarsforliget 2018-2023 for Danmarks ældste værn
2018 - Mikkel Gunnar Jørgensen og Anders Kjerri Rasmussen 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Aftale om Forsvaret 2018-2023 (forsvarsforliget) indeholder tilførsel af nye kapaciteter til Søværnet. Nyt udstyr til at detektere undervandsbåde samt missiler til luftforsvar og potentielt strikekapacitet tilfører Søværnet nye muligheder. Kapaciteter udgøres dog ikke alene af materiel, så de nye muligheder vil også medføre opgaver i form af tilpasning af blandt andet doktrin og uddannelse. Hensigten med dette brief er at belyse nogle af de konsekvenser, materielanskaffelserne vil have for Søværnet i indeværende forligsperiode.
{{resources.Author}}
Mikkel Gunnar Jørgensen og Anders Kjerri Rasmussen 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 25 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-248-6 
{{resources.ReleaseDate}} 28-05-18
{{resources.Category}}
Operationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}