Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

FLYVEVÅBNET OG FORSVARSFORLIGET

Indholdsområde

 

612
No
Dansk 
/publikationer/PublishingImages/Flyvevåbnet-og-forsvarsforliget-175.png

FLYVEVÅBNET OG FORSVARSFORLIGET 

INITIATIVER, KONSEKVENSER OG PERSPEKTIVER
2018 - Karsten Marrup 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Den nyligt indgåede Aftale på Forsvarsområdet 2018-2023, populært kaldet forsvarsforliget, indeholder en række initiativer for Forsvaret som helhed samt for de enkelte værn. Dette brief sætter fokus på Flyvevåbnet og ser på, hvad forliget betyder for værnet, herunder hvilke udfordringer og muligheder forligets initiativer rummer.
{{resources.Author}}
Karsten Marrup 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2018 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 19 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-244-8 
{{resources.ReleaseDate}} 23-05-18
{{resources.Category}}
Operationer
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}