Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Erfaringer fra den samtænkte indsats i Afghanistan 2001-2014: Forsvarets stabiliserings- og CIMIC-projekter

Indholdsområde

 

364
No
Dansk 
Erfaringer fra den samtænkte indsats i Afghanistan 2001-2014: Forsvarets stabiliserings- og CIMIC-projekter

Erfaringer fra den samtænkte indsats i Afghanistan 2001-2014: Forsvarets stabiliserings- og CIMIC-projekter 

Delrapport 3 i Afghanistan erfaringsopsamling 2001-2014
2016 - Steen Bornholdt Andersen, Niels Klingenberg Vistisen og Anna Sofie Schøning  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF  PDF til udprint     
 

Denne rapport er Forsvarsakademiets bidrag til opsamlingen af den danske samtænkte Afghanistan-indsats 2001-2014, som de politiske partier bag Afghanistanindsatsen med udgangen af 2014 besluttede sig for at gennemføre. Rapporten, som er et af tre studier, skal give en kortfattet, realistisk og anvendelig opsamling af de danske erfaringer med de projekter, som Forsvaret inden for rammen af forsvarsbudgettet har gennemført til støtte for militære operationer (de såkaldte CIMIC-projekter) samt erfaringer fra de stabiliseringsprojekter, som blev udført i samarbejde mellem Forsvaret og Udenrigsministeriet i Afghanistan, og som blev finansieret gennem Globalrammen og dennes efterfølger Freds- og Stabiliseringsfonden.

Forfatterne undersøger desuden i hvilket omfang og hvordan, stabilisering og operativ militær indsats blev samtænkt. Indsatserne søges sammenholdt med indikatorerne for fremskridt; Sikkerhed, Regeringsførelse og Udvikling, med henblik på den videre perspektivering for fremtidige indsatser.

Rapporten beskriver således et udsnit af den samlede indsats i Afghanistan 2001-2014, nemlig stabiliseringsmidler for ca. 16 mio. kr. og CIMIC-midler for ca. 7 mio. kr.

De øvrige to delrapporter er:
Delrapport 1 ”Internationale erfaringer med at skabe sammenhæng i indsatserne i Afghanistan 2001-2014”, udarbejdet af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier (Link til delrapport 1, pdf)
Delrapport 2 ”Rapport om erfaringer fra gennemførelsen af udviklingssamarbejde i Afghanistan”, udarbejdet af konsulenthuset Landell Mills (Link til delrapport 2, pdf)

{{resources.Author}}
Steen Bornholdt Andersen, Niels Klingenberg Vistisen og Anna Sofie Schøning  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 82 
{{resources.ISBN}} 9788776058128 
{{resources.ReleaseDate}} 09-06-16
{{resources.Category}}
Militærhistorie;NATO;Operationer;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}