Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab

Indholdsområde

 

560
No
Dansk 
Doktrinudvikling i Søværnet

Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab 

 
2017 -  Jonas Pilgaard, Søren Nørby 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Søværnets Taktiske Stab (STS) blev officielt oprettet 1. oktober 2000. Staben kan siges at være blevet et symbol – og måske også et symptom – på den udvikling i Søværnet, som begyndte med udsendelsen af korvetten Olfert Fischer til Den Persiske Golf i 1990-1991, og som har resulteret i en hidtil uset grad af dansk militær tilstedeværelse i udlandet gennem de sidste 25 år. Dette brief beskriver udviklingen af STS fra pilotprojekt til realitet.
Eftersom en af STS’s opgaver er doktrinudvikling, gennemgår briefet også Søværnets udvikling og brug af doktriner efter Den Kolde Krigs afslutning og frem til i dag.
{{resources.Author}}
 Jonas Pilgaard, Søren Nørby 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2017 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 27 
{{resources.ISBN}}  978-87-7147-180-9 
{{resources.ReleaseDate}} 08-03-17
{{resources.Category}}
Militærhistorie;Undervisning & Pædagogik;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}