Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danske specialoperationer: Tre tiltag til strategisk-organisatiorisk konsolidering

Indholdsområde

 

551
No
Dansk 
SpecialOperations

Danske specialoperationer: Tre tiltag til strategisk-organisatiorisk konsolidering 

 
2016 - Anja Dalgaard-Nielsen, Johannes Tvilling 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Det sikkerhedspolitiske landskab kalder på fleksible militære kapaciteter. Specialoperationsstyrker er velegnede på grund af deres brede anvendelighed. Det er imidlertid ikke lige meget, hvordan de er organiseret og styret på det strategiske niveau. Ny forskning fra Forsvarsakademiet peger på behovet for 1) klare politiske prioriteter for anvendelse af danske specialoperationsstyrker, men også vilje til hurtigt at ændre dem, 2) et demokratisk kontrolregime, der er stærkt, men samtidig giver handlefrihed, 3) en specialiseret kommando, der samarbejder med resten af Forsvaret, men løbende udfordrer gængse måder at gøre tingene på. Dette brief forklarer hvorfor og foreslår hvordan.
{{resources.Author}}
Anja Dalgaard-Nielsen, Johannes Tvilling 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 3 
{{resources.ISBN}} 978-87-7147-153-3 
{{resources.ReleaseDate}} 24-10-16
{{resources.Category}}
Specialoperationer;Strategi
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}