Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

554
No
Dansk 
Blended Learning

Blended Learning med succes 

Formålet med denne guide er at give lærere og uddannelsesinstitutioner i og uden for Forsvaret inspiration til, hvordan man med succes kan gennemføre et kursus som et Blended Learning-forløb.
2016 - Martin Hans Jensen  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF  EPUB     
 
Denne guide skaber overblik over Blended Learning, som er et undervisningsforløb, der gennemføres som en kombination af fjernundervisnings- og tilstedeværelsesperioder. Guiden har et naturligt fokus på fjernundervisningsperioderne, da det er disse, som for mange lærere og deltagere er ukendt terræn.

Guiden benytter bl.a. Gilly Salmons e-tivity- og femtrinsmodel i udviklingen og gennemførelsen af fjernundervisningsperioderne. Disse to modeller er meget effektfulde i forhold til at skabe velformulerede opgavebeskrivelser samt et godt flow i fjernundervisningsperioderne.  


{{resources.Author}}
Martin Hans Jensen  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2016 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 24 
{{resources.ISBN}}  978-87-7147-162-5 
{{resources.ReleaseDate}} 21-11-16
{{resources.Category}}
Ledelse;Undervisning & Pædagogik
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}